Nieuws

Aanmelding voor Ethiek in de Zorgsector editie 2025 is geopend

De nieuwe brochure 2025 is uit!

U kunt zich vanaf nu ook weer aanmelden voor de opleiding die start in januari 2025.
Dat kan via deze link.

Course | Advanced European bioethics course “Suffering, Death and Palliative Care” | 25 - 28 March 2025

Objective of this course is to educate the participants on two main aspects: ethical questions of palliative care and medically assisted death, and philosophical, theological and medical reflections on the concepts of death and suffering. Attitudes towards death and dying, and the ethical aspects of continuing or foregoing medical treatment, and of medically assisted death receive considerable attention in this course. In addition, the dimensions of spirituality, rituals and intercultural diversity are covered.

For more information please click here

CURSUS | ETHIEK IN DE HUISARTSPRAKTIJK (3,5 dag)

Loopt u in uw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? Heeft u zin om daar eens wat langer bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk vast iets voor u.

Lees verder…

Promotie | Leren van moreel beraad op de IC: effecten op moreel leed, burnout en organisatiecultuur

Met zijn proefschrift laat Niek Kok zien dat het voeren van gestructureerde teamgesprekken over lastige morele problemen, ook wel moreel beraad genoemd, kan leiden tot minder morele stress bij IC-zorgverleners.

Lees verder…

COLUMN | Is gezondheid een optelsom?

Door GERT OLTHUIS

Als we het in de zorg hebben over leefstijl en preventie, dan gaat het vaak over ongezonde keuzes en hoe individueel gedrag zo te beïnvloeden dat gezondheid bevorderd wordt. Het lijkt een simpele optelsom: wie gezond wil zijn en ziekte wil voorkomen, doet er verstandig aan op een verantwoorde wijze om te gaan met eten (schijf van vijf), drinken (met mate), roken (niet doen), bewegen (veel doen) en werk (pak je rust)...

Lees verder…

COLUMN | Doe het toch maar

Door ANKE OERLEMANS

In deze Radbode (pagina 12-15) lees je vijf prachtige verhalen van collega’s. Verhalen met een duidelijke rode draad: de onverschrokkenheid van Marian die haar vrienden eerlijk vertelt wat ze nodig heeft; de dapperheid van Eva’s patiënt om toch opnieuw een ingrijpende hersenbehandeling aan te gaan; een IC-patiënt die besluit dat het genoeg is en zijn laatste tijd ten volle beleeft.

Lees verder…

COLUMN | Institutioneel wantrouwen

Door JELLE VAN GURP

Deze column is geschreven in verkiezingstijd, terwijl de meningen in het publieke domein over elkaar buitelen. Veel van die meningen, leer ik uit Rob Wijnbergs analyse ‘Hoe mediacratie een wantrouwenmachine werd’ (De Correspondent), zijn niet ontstaan vanuit een constructieve intentie om aan een gedeelde waarheid en beter begrip bij te dragen, maar vooral om argwaan te wekken over de geloofwaardigheid van anderen...

Lees verder…

Publicatie | Onzekerheid in complexe zorgcontexten

Onzekerheid wordt steeds meer erkend als een cruciaal fenomeen in de medische praktijk. Onderzoek naar onzekerheid is tot nu toe versnipperd geweest over verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals psychologie, communicatiewetenschappen, en ethiek. Die versnippering heeft geleid tot een gebrek aan consensus over wat onzekerheid precies inhoudt en tot minimale integratie van kennis uit diverse disciplines.

Lees verder…

VILANS ONTWIKKELT HANDREIKINGEN DIE HELPEN BIJ BESLISSEN OVER ETHISCHE DILEMMA’S

Elke dag maken mensen keuzes in hun doen en laten die te maken hebben met waarden en normen. Dat geldt ook voor u als zorgprofessional, of u nu bestuurder, leidinggevende of uitvoerend professional bent. De handreiking 'Ethiek in de zorg', die door Vilans ontwikkeld is, geeft u handvatten die u helpen om te gaan met lastige vraagstukken. Deze is ontwikkeld voor de gehandicapten- en ouderenzorg.

>naar website.

Publicatie | De impact van moreel beraad in de zorg

Moreel beraad (MCD) wordt gezien als een belangrijke en impactvolle vorm van klinisch-ethische ondersteuning. Het empirisch bewijs voor de daadwerkelijke impact is echter beperkt. Met dit literatuuroverzicht onderzochten onderzoekers van IQ Health het empirische bewijs voor MCD om daarmee a) de praktijk te informeren en b) aanknopingspunten te bieden voor verder onderzoek naar en de ontwikkeling van MCD in zorgomgevingen.

Lees verder…

Agenda

25-28 maart 2025
Advanced European bioethics course “Suffering, death and palliative care”

Waarom deze opleiding?

Loopt u regelmatig tegen situaties aan die u uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen bij u oproepen?

De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die hun deskundigheid op het gebied van de ethische aspecten van hun werk willen verbreden en verdiepen.

De opleiding wordt georganiseerd door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg van IQ Health van het Radboudumc te Nijmegen in samenwerking met docenten van, onder andere, Fontys Hogescholen, de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Universiteit voor Humanistiek en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over de opleiding

Ervaringen van deelnemers