Aanmelden

Digitaal aanmeldformulier

Leuk dat u interesse heeft in de opleiding Ethiek in de Zorgsector!

Aanmeldingen worden in principe op volgorde van binnenkomst verwerkt. De opleiding houdt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een goede verdeling van de beschikbare plaatsen over de verschillende beroepsgroepen. Uw inschrijving is definitief nadat u van ons een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

Bij de lesindeling wordt rekening gehouden met schoolvakanties.

Persoonlijke gegevens

Werkgegevens

Opleiding, beroepservaring en beroepsperspectief

Overig

Kosten

Algemene voorwaarden

Op deze aanmelding zijn algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt het inschrijformulier ook gefrankeerd verzenden naar onderstaand adres:

Radboudumc
IQ Health,vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg
Mw. Drs. Simone Naber
Postbus 9101, Huistpost 160 IQ Health
6500 HB Nijmegen