Docenten

Hoofddocenten Module 1

Janske HermensJanske Hermens (1972) is cum laude afgestudeerd in de filosofie en in de sociale wetenschappen. Zij doceerde filosofie en ethiek aan verschillende opleidingen (Rechten, Psychologie, Filosofie) en publiceert over Nietzsche en over toegepaste ethiek. In 1991 was zij als student-assistent betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek voor de postdoctorale opleiding ethiek in de zorgsector. Op dit moment, na veel andere dingen gedaan te hebben, is zij terug als hoofddocent in de eerste module. Daarnaast rondt zij een proefschrift af over Nietzsches filosofie van de Grote Gezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is zij senior docent ethiek en duurzaamheid aan de Fontys International Business School in Venlo.

Dr. Lieke van de ScheerDr. Lieke van de Scheer studeerde filosofie en Nijmegen en promoveerde daar op het proefschrift ‘Ongeregelde Moraal. Dewey’s ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek’. Zij heeft veel gepubliceerd over de methodologie en theorie van empirisch ethisch onderzoek en over ethiek in zorgpraktijken. Zij heeft gewerkt als docent filosofie en ethiek aan de Universiteit van Groningen, Tilburg, Maastricht en Amsterdam (Vu medisch centrum) en aan de HBO-V in Nijmegen. Sinds januari 2007 is zij lid van de METC van het Antoni van Leeuwenhoek en sinds 2016 van METC van het UMCG en lid van de regionale toetsingscommissie Euthanasie. Tevens is zij werkzaam bij de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe), waarvan zij op dit moment a.i. voorzitter is.

Hoofddocenten module 2

Gert OlthuisDr. Gert Olthuis studeerde cultuur- en godsdienstpsychologie in Nijmegen en ethiek in Nijmegen en Tilburg. Hij werkte vervolgens acht jaar bij de afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde van het Nijmeegse UMC St. Radboud. Daar deed hij onderzoek naar gezondheidszorg in een multiculturele samenleving en naar de morele houding van professionals in de palliatieve zorg. Op dat laatste onderzoek promoveerde hij in 2007.

Na zijn promotie heeft hij anderhalf jaar gewerkt als adviseur bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid te Den Haag, waarin de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg samenwerken.

Vervolgens heeft hij gewerkt als postdoc-onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg waar hij zich bezig hield met onderzoek naar menslievende zorg in het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis. Sinds 1 september 2013 is hij als universitair docent verbonden aan de sectie medische ethiek van IQ Healthcare, Radboudumc Nijmegen en is hij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum geneeskunde. Tevens is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor gezondheid en ethiek (TGE).

Maaike HemsenMaaike Hermsen is sinds september 2014 associate lector Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Zij promoveerde in de Medische ethiek. Haar expertise binnen onderzoek en onderwijs is (stimuleren van) morele reflectie op het goede leven, goede zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers.

Vanaf eind 1999 was ze, eerst als onderzoeker en later als universitair docent, verbonden aan de afdeling Medische Ethiek van het Radboudumc. In maart 2005 is Maaike gepromoveerd op het onderwerp 'Morele oordeelsvorming in de palliatieve zorg'. Vervolgens was ze een aantal jaren onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en actief voor enkele commissies ethiek van zorgorganisaties. Vanaf 2012 is Maaike 2 jaar als praktijkonderzoeker werkzaam geweest bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tilburg University).

Hoofddocenten Module 3

Dr. Hans van DartelDr. Hans van Dartel is ethicus en (niet praktiserend) verpleegkundige. Hij was o.a. werkzaam als kwaliteitsfunctionaris, HBO-docent, en gedurende langere tijd als sr. beleidsmedewerker ethiek bij een aantal werkgeversorganisaties in de zorg. Tot 1 september 2014 werkte hij als universitair docent medische ethiek bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is als gastdocent nog verbonden aan de UvH en het Radboud UMC (postacademische opleiding Ethiek in de zorg). Daarnaast is hij verbonden aan diverse commissies ethiek (voorzitter Ipse de Bruggen; extern lid en consulent Gemiva-SVG groep) en bestuurssecretaris van NEON (Netwerk EthiekOndersteuning NL). Hij publiceerde o.a. over ethiekbeleid van zorgorganisaties, gespreksmethoden voor moreel beraad, kwaliteitsbeleid, en verpleegkundige beroepsethiek.

Dr. Froukje WeidemaDr. Froukje Weidema studeerde humanistiek en specialiseerde zich tijdens die studie in de medische en toegepaste ethiek. Na korte tijd gewerkt te hebben als consulent ethiek in de gehandicaptenzorg promoveerde zij aan het VUmc Amsterdam met haar proefschrift 'Dialogue at Work; implementing moral case deliberation in a mental healthcare institution' (2014). Dit dialogisch onderzoek vond plaats op GGNet, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met een rijke moreel beraadpraktijk van ca. 250 moreel beraden op jaarbasis.

Froukje is momenteel werkzaam aan het VUmc. Ze startte in 2013 als projectleider NEON (Netwerk EthiekOndersteuning NL) en is thans verbonden als bestuurslid. Ze is senior-trainer en -gespreksleider moreel beraad en docent ethiek oa aan de VU en de Radboud Universiteit (ethiek in de zorgsector). Tot voorkort deed ze onderzoek naar intramurale hulp bij zelfdoding bij psychiatrisch patiënten. Daarnaast is Froukje eigenaar van RetourPeilen, school voor dialoog, van waaruit ze trainingen biedt in dialoogvoering en dialogische gespreksvaardigheden.

Over de opleiding

Brochure

Meer ervaringen lezen of rustig eens alles doornemen?

U kunt naar de pdf versie van de brochure via de afgebeelde brochure, via de contactpagina kunt u een fysieke brochure aanvragen.

Naar contactgegevens